Klyftan mellan förskolorna har ökat

Fler barn behöver särskilt stöd

RELATIONER

Klyftan mellan fattiga och rika förskolor har ökat.

Det visar Skolverkets utvärdering av förskolornas arbete.

Allt fler barn behöver särskilt stöd.

Förskolan fick en egen läroplan för 1998 och Skolverket tog över ansvaret från Socialstyrelsen.

Nu har Skolverket gjort den första landsomfattande utredningen om hur det har fungerat. Den har genomförts med enkäter till alla kommuner och studier av 33 förskolor.

Den visar att läroplanens mål som var en jämn kvalitet och hög nivå bland förskolorna inte blivit uppfyllda.

Skillnaderna i kvalitet har ökat.

Ekonomin avgör hur stora barngrupperna blir och de har varit stora de senaste åren. I genomsnitt har småbarnsgrupper 14,6 barn, men gruppernas storlek kan variera mellan 10 och 22 barn. Det skriver Svenska Dagbladet.

I nära 60 procent av kommunerna har andelen dagisbarn i behov av särskilt stöd ökat sedan 1999.

I välbärgade områden är det lättare att hitta personal till förskolan. Där har man också mer tid för planering och samarbetet med föräldrarna är bättre än i fattiga områden.

- Personalen beskriver att det är lättare att arbeta med stabila och homogena barngrupper. Det blir goda spiraler, säger Lena M Olsson, undervisningsråd vid Skolverket till SvD.

Skillnaden mellan förskolor i välbärgade områden och de i mer utsatta områden är en tydlig tendens, skriver SvD.

Ett annat resultat av utvärderingen är att förskolorna inriktat sig tydligare mot inlärning. Vissa förskolor har formulerat mål för vad barnen ska lära sig.

Några sådana krav, att barnen ska nå uppsatta mål, finns inte i läroplanen.

- Förskolan är en frivillig verksamhet. Barn börjar vid olika åldrar och vistas under olika lång tid. Det är viktigt att beakta hur små barn upplever att tidigt bli bedömda. Det kan skapa en ökad stress, säger Lena M Olsson till SvD.

Simone Söderhjelm