Lyckopiller kan skada ditt foster

RELATIONER

LONDON

Kvinnor som äter lyckopiller under graviditeten kan få barn med hjärnskador.

Det är ett amerikanskt forskarlag som för första gången kunnat bevisa ett samband mellan antidepressiva medel och onormal hjärnaktivitet hos foster.

De undersökte 17 mödrar som åt SSRI-preparat, som Cipramil, och deras barn.

De jämfördes sedan med 17 mödrar som inte åt medicin under graviditeten.

Problem med sömn

Mer än hälften av de nyfödda barnen i "lyckopiller-gruppen" hade onormal hjärtrytm, problem med sin sömnrytm eller var onormalt mycket vakna.

- Vi säger inte att kvinnor som är gravida ska sluta ta sin medicin, för depression är i sig ett stort problem. Men det är viktigt att vi undersöker det här vidare och inte bara antar att medicinerna är säkra, säger professor Philip Zeskind som genomförde studien.

Malin Hendriksen