Barnvaccin ökar inte risken för diabetes

RELATIONER

Diabetes uppstår inte oftare hos barn som vaccineras än bland ovaccinerade barn. En dansk studie med 740 000 barn gjord mellan 1990 och 2000 tar nu udden av de spekulationer som gjort gällande att vaccinationer utgör en risk för diabetes.

Studien är publicerad i senaste numret av New England Journal of Medicine.

Det har länge spekulerats i om vaccinationer av barn skulle kunna vara en förklaring till den kraftiga ökningen av diabetes typ 1 i västvärlden, skriver Upsala Nya Tidning.

Diabetes typ 1 drabbar främst barn och kräver dagliga injektioner av hormonet insulin eftersom immunförsvaret angriper och förstör kroppens egna insulinproducerande celler.

Av de undersökta barnen insjuknade 681 i diabetes, men det visade sig att sjukdomen var lika vanlig bland vaccinerade som ovaccinerade barn. Det hade heller ingen betydelse vilket vaccinationsprogram barnen genomgått.

TT