All rökning skadar barnen

Ny studie: Att blåsa in röken i fläkten har ingen effekt

RELATIONER

Barn till rökare får i sig nikotin även om föräldern röker utomhus med ytterdörren stängd. Men den försiktighets- åtgärden är ändå långt bättre än att röka under köksfläkten.

Foto: Katrin Jakobsen
Barn får i sig nikotin även om föräldrar röker utomhus med stängd dörr.

En studie som forskare vid Linköpings universitet presenterar i senaste numret av tidskriften Pediatrics, visar att barn till inomhusrökare får i sig betydande mängder nikotin även om föräldern själv anser sig vara försiktig. Om mamma eller pappa röker under köksfläkten eller vid ett öppet fönster har nästan ingen betydelse jämfört med om föräldern röker vid matbordet eller framför tv:n. Den enda åtgärd som kunde minska barnens utsatthet för röken var om föräldern gick ut och stängde dörren efter sig.

Öronproblem

I studien ingick 366 barn till rökande föräldrar. Urinprov togs när barnen var 2,5-3 år gamla och jämfördes sedan med prover från 433 lika gamla barn till icke-rökare. Inomhusrökarnas barn hade nästan 15 gånger högre halter av kotinin, nikotinets nedbrytningsprodukt, i kroppen jämfört med barn till icke-rökare. Om föräldern brukade röka ömsom vid fläkten, ömsom vid öppen dörr eller öppet fönster, var kotininhalterna ändå drygt tio gånger högre hos barnen. Rökning utomhus minskade barnens utsatthet för tobaken så att kotininhalterna i dessa fall var två gånger högre än hos barn till icke-rökare.

Drygt hälften, 56 procent, av de rökande föräldrarna i studien uppgav att de brukade se till att stilla sitt nikotinbegär utomhus. Åtta procent uppgav att de rökte var som helst inomhus.

Passiv rökning ökar risken hos barn att drabbas av öroninfektioner och andningsbesvär som pip i bröstet och ihållande hosta, har en tidigare studie av Linköpingsforskarna visat.

TT