Ministerns löfte: Jag ska föreslå en höjning

RELATIONER

En halv miljard ska satsas på barn som lever i fattigdom - valåret 2006. Det är en del av uppgörelsen om regeringens vårbudget.

Men i en intervju med Aftonbladet lovar barn- och familjeminister Berit Andnor att redan till hösten föreslå en höjning av underhållsstödet.

- De ensamstående har fått stå tillbaka alldeles för länge, säger hon.

Underhållsstödet har legat på samma nivå i elva år: 1 173 kronor per barn och månad. En statlig utredning kom i höstas fram till att det inte bör höjas. Men Berit Andnor säger att stödet är för lågt.

- Vi måste förbättra för de ensamstående. Jag räknar med att lägga en proposition om detta till hösten.

Hur mycket ska det höjas?

- Det är för tidigt att svara på.

Ska det inkomstprövas?

- Nej, då får man marginaleffekter och det kan bli en fattigdomsfälla.

Bostadsbidraget problem

Berit Andnor menar att bostadsbidraget har just det problemet, eftersom det minskar så fort inkomsten ökar.

- Departementet håller just på och tittar över vad man kan göra med bostadsbidraget så att effekten kan jämnas ut, säger hon.

Kan det bli så att staten går in och betalar en del av underhållsstödet?

- Nej, det ska vara konstruerat på samma sätt som i dag. Det betyder att den andra förälderns återbetalning kommer att öka. Man kanske kan höja grundavdraget för den föräldern, men principen är att man är två som delar på ansvaret för barnet.

"Pengarna räcker inte"

Barnombudsman Lena Nyberg, som i sitt remissvar till den statliga utredningen kräver att underhållsstödet ska höjas, välkomnar Berit Andnors och regeringens löfte.

-Vi vet ju att pengarna inte räcker. Barn och ungdomar i en ekonomiskt utsatt situation känner ett stort utanförskap. De har små marginaler och det är rimligt att de här barnen också ska kunna göra något extra ibland.

Carolina Schmidt i föreningen Enastående föräldrar tycker att det är på tiden att stödet höjs.

- För 15 år sedan, när jag var 15 år, bodde jag med min pappa som var ensamstående. Han fick 950 kronor i bidrag för mig. Då kan man ju se vilken utveckling det har varit, säger hon.

Fotnot: Detaljerna i vårbudgeten presenteras den 15 april.

Helena Löfving