Föräldraledig? Inte ministern

Du ska vara hos barnen men de stannar på jobbet

RELATIONER

Regeringen vill att fler pappor ska vara föräldralediga.

Men själva stannar ministrarna inte hemma med barnen mer än några månader.

Om ens det.

Regeringen vill skapa ett mer familjevänligt arbetsliv och få papporna att ta ut mer av föräldraledigheten.

Men ministrarna lever inte som de lär.

Inget av de statsråd som blivit föräldrar under senare år har varit hemma med barnen mer än några månader.

Skälet är delvis rent juridiskt.

Eftersom ministrarna inte räknas som anställda har de inte samma rätt till föräldraledighet som andra. Formellt sett är de alltid i tjänst.

Men i praktiken kan de ändå vara hemma - åtminstone en tid. Hur länge beror helt på vad de gör upp om med statsminister Göran Persson.

- Statsråden är alltid i tjänst men behöver inte alltid arbeta. De arbetar i den omfattning de kan, det gäller både män och kvinnor, säger statsrådsberedningens rättschef Per Virdesten.

Ett par månader

Men att döma av småbarnsföräldrarna i regeringen omfattar de här överenskommelserna inte särskilt långa tidsperioder. Det handlar om ett par månaders "ledighet" per minister, om ens det.

De mest smidiga - eller tursamma - statsråden prickar in barnafödandet till den ur regeringssynpunkt lämpliga månaden maj. Den minister som får barn då kan ju vara hemma hela sommaren utan att det stör det sommarsömniga regeringsarbetet så mycket.

Hemma två månader

Kulturminister Marita Ulvskog fick sin dotter Elin i maj 1998. Och förskoleminister Lena Hallengren väntar barn i slutet av maj.

Kommunikationsminister Ulrica Messing var inte lika pricksäker när hon fick barn i februari 1998. Hon var hemma de första två månaderna innan hon tog med sig tio veckor gamle Oscar på ministermöte i Belfast.

- Jag vill visa att man kan både jobba politiskt och ha barn, sa Messing, som då var jämställdhetsminister.

85 000 i månaden

Men om ministrarna får mindre ledighet får de å andra sidan desto mer pengar.

Eftersom de formellt inte är föräldralediga får de full lön - 85 000 kr i månaden.

- Men då förväntas de ändå sköta arbetet i den omfattning som krävs, säger Per Virdesten.

Irene Beertema