Lyckopiller ger nyfödda kramper

Mammans medicin påverkar barnet - drabbas oftare av problem vid förlossningen

RELATIONER
Nyfödd.

Nyfödda barn, vars mammor under graviditeten har använt läkemedel mot depression, har oftare än andra nyfödda andningssvårigheter, lågt blodsocker och kramper.

Det framgår av en ny svensk undersökning som gjorts om vilka effekter mammans behandling med antidepressiva läkemedel har på det väntade barnet.

Mycket talar för att besvären, som är övergående, kan vara reaktioner på att det nyfödda barnet inte längre påverkas av mammans medicin, säger professor Bengt Källén vid Tornbladsinstitutet vid Lunds universitet till Upsala Nya Tidning. (TT)