Född på sommaren - då är du lyckligare

RELATIONER

Sommarbarnen Tony Blair och George W Bush är en lycklig kombination - åtminstone enligt dem själva.

En ny studie visar att människor födda på sommaren mår bättre och tror sig ha mer tur än andra.

I en enkät på nätet har den brittiske professorn Richard Wiseman och svenske docenten Jayanti Chotai låtit 40 000 personer svara på frågor om sin framgång i livet, skriver tidningen Metro.

Alla som deltagit i studien har fått ange sin födelsedag.

Resultaten, som i dag presenteras vid Edinburghs internationella vetenskapsdag, visar att sommarbarn mår mycket bättre än andra.

Bland personer som är födda i maj, exempelvis Tony Blair, och juli, George W Bush, ligger antalet lyckliga sex procentenheter högre än de som, liksom humorikonen John Cleese, är födda i oktober.

Nästa uppgift för forsk-arna är att hitta orsakerna bakom resultaten.

- Temperaturen kan ha betydelse. Vi kommer även att titta på om mödrar beter sig annorlunda med sina spädbarn på sommaren och vintern. Men vi kommer inte att veta säkert förrän vi forskat mer i ämnet, säger Richard Wiseman till Metro.

I enkäten fick deltagarna ta ställning till påståenden som "jag brukar befinna mig på rätt ställe vid rätt tidpunkt".

Johan Edgar