Dagispersonal får hörselskador

Upp till 88 decibel uppmätta i skånsk undersökning

RELATIONER

Tjugo av 44 anställda på tre förskolor i Vellinge kommun i Skåne har hörselskador, enligt en undersökning gjord av kommunens företagshälsovård.

– Bullernivåerna är för höga, säger Torbjörn Gullberg på Arbetsmiljöinspektionen i Malmö till Sydsvenska Dagbladet.

Mätningarna, som utfördes av kommunens företagshälsovård under 2002, visar att bullernivåerna på de tre förskolorna ligger högt - mellan 78 och 88 decibel, skriver Sydsvenska Dagbladet.

Komunens personaldirektör Gert Åberg anser dock inte att det är klart att det är arbetsmiljön som orsakat personalens hörselskador.

– Medelåldern på personalen inom förskoleverksamheten är, liksom i andra kommuner, ganska hög. Och med högre ålder blir ju också hörseln sämre, säger han till aftonbladet.se.

Totalt har kommunen runt 300 anställda inom förskolorna, och medelåldern ligger på 46-47 år.

Barn och personal kan skadas

Sedan Lärarförbundet slagit larm om mätvärdena kommer Arbetsmiljöinspektionen att besöka minst två av förskolorna för att göra egna mätningar. Torbjörn Gullberg menar att medelvärdet inte bör ligga högre än cirka 60 decibel. Om värdena ligger för högt är arbetsgivaren skyldig att göra något åt saken.

Lärarförbundets skyddsombud har skrivit om problemet också till Skolverket och utbildningsdepartementet. Skyddsombuden menar att bullernivåerna riskerar att skada både barn och personal.

Följer upp

Inom Vellinge kommun pågår ytterligare bullermätningar. Länsstyrelsen i Skåne har dragit i gång ett bullerprojekt, där samtliga kommuner ingår.

Under mätningen som genomfördes 2002 mättes bullret i ”vuxenhöjd”. Den nya mätningen registrerar bullernivån i barnens höjd.

– Nivåerna ligger ungefär lika högt, säger kommunens miljöinspektör Margareta Malmkvist. Men man märker vissa bullertoppar under jympan, och under matrasten.

Det färdiga resultatet kommer att presenteras inom någon månad, tror hon.

På flera av kommunens förskolor finns redan så kallade bulleröron uppsatta på väggen. De mäter ljudnivån, och blir röda när bullernivån blir för hög.

– Det är ett jättebra pedagogiskt instrument, barnen ser direkt när det är dags att sänka rösterna, säger Eva Törnblom, som är utvecklingsansvarig inom kommunens utbildningsförvaltning.

I morgon torsdag håller kommunen MBL-samtal med de fackliga organisationerna om bullerproblemen.

Karin Klarström, TT