Barn passiva rökare även om du fimpar

Nytt larm: Nikotinet sitter kvar i damm, möbler och väggar

RELATIONER

LUND

Ännu en undersökning visar att ditt barn blir passiva rökare om du röker i bostaden - även om du inte tar ett enda bloss när barnet är hemma. Nikotinet finns kvar i damm, väggar och möbler.

Den nya studien, som gjorts av ett forskarlag från Lund, Malmö och Köpenhamn, är den första som visar ett mätbart samband mellan nikotin i rökares bostäder och giftrester i barnens urin.

Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Ondoor Air. En annan färsk undersökning, gjord av tre forskare i Linköping, visar samma sak men bygger delvis på intervjuer med 300 rökande föräldrar.

Bättre röka ute

- Nu har vi objektiva mått som visar att det har stor betydelse att föräldrar till små barn väljer att röka utomhus, säger Stefan Willers i ett nyhetsbrev från Universitetssjukhuset i Lund.

Willers är docent och överläkare inom området yrkes- och miljömedicin på sjukhusets hälsoenhet.

Under 1980-talet tog Lundaforskarna fram de bestämningar för nikotin som sedan dess mäter nedbrytningsprodukter från rökningen i blod, saliv och urin.

Ackumuleras hemma

Nu har forskarna dessutom lyckats binda den mängd nikotin som finns i damm, väggar och möbler genom att dammsuga ett antal bostäder hos rökare och ickerökare.

Resultatet har jämförts med värden i barnens urin. Det visar att gifter från rökningen ackumuleras i rökares hem och kan spåras i barnens urin. Till och med tillfälliga besökare, som barnens kompisar, drabbas.

- Barnet behöver alltså inte exponeras direkt för röken. Det räcker att det vistas i lokaler där man rökt, säger Stefan Willers.

TT