”Alla för tidigt födda barn ska räddas”

Tydliga direktiv från Socialstyrelsen – trots risk för svåra skador

RELATIONER

Svåra skador är vanliga bland barn som föds extremt tidigt.

Trots det måste sjukvården satsa på att rädda alla barn som föds levande, även om de föds extremt tidigt, slår Socialstyrelsen fast i en rapport på onsdagen.

Foto: Sara Ringström

Varje år föds omkring 150 barn före graviditetsvecka 26. En normal graviditet varar omkring 40 veckor. Av de mycket för tidigt födda barnen överlever fler än tidigare.

– Det visar sig att de yngsta barnen har en mängd skador och hög grad av sjuklighet, varav det mesta är övergående. Men många har kognitiva svårigheter, vilket gör det svårare för dem i skolan, säger Bo Lindblom, som är chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Barn som föds vecka 22 överlever

Utvecklingen när det gäller att rädda för tidigt födda barn går fort. Mot bakgrund av det tillsatte Socialstyrelsen en expertgrupp som gått igenom kunskapsläget. En genomgång av födelseregister och all litteratur på området visar att numera överlever även ett litet antal barn som föds så tidigt som i graviditetsvecka 22.

– Det är en gräns som mycket väl kan ändra sig nedåt även om det är väldigt tidigt. Länge trodde man att gränsen låg vid 25 veckor, men gränsen har flyttats, tack vare forskning och god vård.

Skapar etiska problem

En orsak till att förlossningen kommer i gång för tidigt kan vara att barnet har missbildningar. Enstaka extremt för tidigt födda barn har också svåra hjärnskador.

Det här är ett etiskt problem, konstaterar Socialstyrelsen.

– Man kan inte säga att de här barnen är så skadade att det inte är någon idé att satsa på dem, utan man måste satsa på alla barn som föds levande. Även om de inte visar livstecken vid 22 veckor måste man försöka göra det man kan för att se om de svarar på insatserna. Det här är förstås väldigt svårt för föräldrarna, särskilt om det finns missbildningar, konstaterar Bo Lindblom.

Socialstyrelsens expertgrupp har försökt ta fram en etisk modell för hur man ska tänka och agera som stöd för beslutet om dessa barn.

Debatt om gräns för sen abort

För några år sedan blossade en debatt om det var dags att flytta gränsen för sen abort sedan det kommit uppgifter om att barn räddats till livet i vecka 20. Nu slår Socialstyrelsens expertgrupp fast att inga barn hittills överlevt en födsel före graviditetsvecka 22.

Aborter efter graviditetsvecka 18 måste godkännas av Socialstyrelsens rättsliga råd. Någon fast gräns finns dock inte, utan det som avgör är om barnet bedöms vara livsdugligt.

– Nu vet vi att vid 22 veckor överlever enstaka barn och då blir det i praktiken abortgränsen. Men det finns också barn som inte bedöms som livsdugliga efter vecka 22, till exempel om barnet saknar hjärna, säger Lindblom.

Christina Lucas/TT