Har hon rätt?

RELATIONER

Anna Bråkenhielm får svar direkt från tre manliga kolleger.

De fick svara på frågorna:

1. Har hon rätt?

2. Var du pappaledig, och i så fall hur länge?

ARTIKELN HANDLAR OM