Kikhostan sprider sig i Västsverige

Ett 80-tal barn drabbade – dags se över vaccineringen, anser läkare

RELATIONER

Ett utbrott av kikhosta i Västsverige oroar Göteborgs smittskyddsenhet. Hittills i år har ett 80-tal barn smittats.

Nu ska kikhostevaccinet ses över.

– Det är allvarligt att folk tror att sjukdomen inte finns eller är ofarlig, säger överläkare Rose-Marie Carlsson till Göteborgs-Posten.

Flera utbrott av kikhosta hos spädbarn i Västra Götaland och Halland oroar Göteborgs smittskyddsenhet. Under 2004 har ett 80-tal barn i Göteborg smittats.

Sjukdomen kan vara förenad med livsfara för spädbarn och i ett samarbete med Smittskyddsinstitutet (SMI) i Stockholm följs nu alla insjuknade barn noggrant.

Ska diskuteras i referensgrupp

Inom kort kommer smittan diskuteras i en referensgrupp för vaccinationsfrågor på SMI.

– Diskussionen pågår i hela landet just nu och även internationellt. Det är allvarligt att folk tror att sjukdomen inte finns eller är ofarlig. Det är dags att överväga nästa mål med vaccinationerna, säger Rose-Marie Carlsson, överläkare på SMI, till Göteborgs-Posten.

Kan vara svårt att upptäcka

Hos spädbarn kan det vara svårt att upptäcka kikhosta, eftersom de inte får några typiska symptom. Under barnets första år ges tre sprutor – vid tre, fem och tolv månader.

Det har visat sig att ungefär hälften av barnen smittats av äldre vaccinerade syskon. Resterande har fått smittan från ovaccinerade barn och vuxna.

Beslut tidigast i höst

Frågan om skyddet bör stärkas genom ytterligare en spruta har diskuterats på Socialstyrelsen, men ett ställningstagande kan komma tidigast i höst.

– En del saker talar för att komplettera kikhostevaccinet. Men det är en stor apparat för hela samhället och kostnaderna är enorma. Det finns många frågor, som vilka barn man ska kalla, hur man kallar och vid vilken ålder, säger Johan Carlsson, medicinalråd vid Socialstyrelsen och chef för smittskyddsenheten till Göteborgs-Posten.

TT