Astma

RELATIONER

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Fem procent av alla barn får astma under barndomen, men man ska komma ihåg att 25 procent av alla barn får astmaliknande symptom UTAN att det är astma. Vanliga symtom hos barn under tre år är att barnet ofta har långdragna förkylningar, pipande eller väsande andning och långvarig hosta vid förkylning. Astma hos barn beror ofta på allergi mot olika föremål i omgivningen, som pollen, pälsdjur, mat (t ex mjölk och ägg), damm eller mögel. En annan vanlig orsak till astma är övre luftvägsinfektioner (förkylningsastma), starka dofter, tobaksrök och ansträngning. Hos de flesta barn växer sjukdomen bort, i synnerhet om den är lindrig.

Behandling: Det viktigaste är att undvika det som barnet reagerar på. Vid konstaterad astma brukar barnet få luftvägssvidgande medicin.

När ska man uppsöka läkare: Om du misstänker att barnet har astma bör du kontakta sjukvården för utredning. Föräldrar till barn som har konstaterad astma ska kontakta läkare om astman är värre än den brukar vara och om den vanliga medicinen inte hjälper.

ARTIKELN HANDLAR OM