Feber

RELATIONER

Feber är ett symptom och ingen sjukdom i sig. Små barn kan ha väldigt hög feber utan att det behöver vara farligt. Det är allmäntillståndet - inte febern - som avgör hur sjukt barnet är. Ibland kan hög feber ge feberkramper. Det ser otäckt ut, men är ofarligt.

Behandling: Verkar barnet ha besvär kan du ge febernedsättande. Rådgör dock med läkare om barnet är under tre månader. Ge mycket vätska och amma ofta, ifall du fortfarande ammar. Se till att rummet är svalt och att barnet inte är för inpackad i varma kläder och täcken.

När ska man uppsöka läkare: När barnet har feber i 4-5 dygn, är svårt att väcka, har feber som närmar sig 41 grader eller får feberkramp. Om barn under tre månader har feber ska man alltid kontakta läkare.