Förgiftning

RELATIONER

Trots att det är svårt att tro att någon skulle vilja äta diskmedel, järntabletter eller vårtmedel lyckas barn ofta peta i sig giftiga saker. Det viktigaste är att förebygga att något händer. Lås in mediciner och rengöringsmedel. Låt inte handväskor med huvudvärkstabletter eller andra mediciner ligga framme.

Behandling: Ofta kan det hjälpa att ge medicinskt kol som binder giftet. Ring alltid giftinformationscentralen 08/ 33 12 31 eller 112 och rådgör innan du ger barnet medicinskt kol.

När ska man uppsöka läkare: Kontakta vården omedelbart om du misstänker att barnet har fått i sig något giftigt.