Förträngning av förhuden

RELATIONER

Under de första månaderna efter födseln går förhuden inte att dra tillbaka. Men efter ett par år brukar förträngningen minska. Man kan ha förträngning av förhuden utan besvär hela livet, men vissa får problem med infektioner.

När ska man uppsöka läkare: Om barnet har ont, svårt att kissa eller återkommande infektioner. Då kan det bli aktuellt med operation.