Gulsot

RELATIONER

Gulsot är vanligt hos nyfödda och beror på att barnet fötts med mycket röda blodkroppar. När de bryts ner bildas bilirubin, som färgar ögonvitor och hud gul. Nyföddhetsgulsot försvinner av sig själv och är inte farlig.

Behandling: Ibland behandlas den med sollampa på BB. Annars rekommenderas man att låta barnet ligga ljust, exempelvis vid ett fönster. Babyn ska däremot inte ligga i direkt solljus.

När ska man uppsöka läkare: Om barnet fortfarande är gult efter två veckor. Att kontakta vården brukar normalt inte behövas, eftersom nyfödda med gulsot följs upp automatiskt.