Hjärnskakning

RELATIONER

Hjärnskakning kan man få efter att ha slagit i huvudet. Symptomen är medvetslöshet, huvudvärk och ofta minnesbortfall från själva händelsen. Barnet blir ofta illamående och kräks ibland. En hjärnskakning är inte farlig i sig och kan inte behandlas. Hjärnan ska bara ges tid att återhämta sig. Det farliga är om slaget har gett en blödning inne i huvudet. Hjärnskakning är inte så vanlig hos barn under ett och ett halvt år. Deras hjärna är bättre rustad för yttre skador.

Behandling: Vila.

När ska man uppsöka läkare: Man ska alltid rådgöra med läkare om man misstänker att barnet har hjärnskakning. Uppsök läkare akut om: Barnet har varit medvetslöst, blir sömnig eller okontaktbart efter uppvakningen, eller om barnet börjar känna sig dålig igen efter en tids återhämtning.