Influensa

RELATIONER

Influensa kännetecknas av hosta, muskel- och ledvärk, huvudvärk och feber. Sjukdomen varar normalt 3-5 dagar, men man kan vara trött i flera veckor efteråt.

Behandling: Eftersom influensa beror på ett virus så kan den inte behandlas med antibiotika. Se till att barnet får vila och mycket vätska. Ge febernedsättande och smärtstillande om det behövs.

Så smittar den: Influensavirus sprids genom luften mellan människor. Det tar cirka två dagar från det man smittats till dess man blir sjuk. Man smittar andra så fort hostan börjar. Man smittar fram till dagen efter det febern försvunnit.

När ska man uppsöka läkare: Om barnet inte får i sig vätska, inte kissar, om symptomen är svåra eller inte försvinner på en vecka. Det kan vara ett tecken på att influensan börjar utvecklas till lunginflammation.