Kikhosta

RELATIONER

Tack vare att så gott som alla svenska barn är vaccinerade mot sjukdomen är det sällsynt med fullt utvecklad kikhosta. Däremot kan man få en lättare variant, som också har envis hosta som symptom. Den är svår att skilja från andra luftvägssjukdomar.

Behandling: Antibiotika som sätts in i ett tidigt stadium kan behandla bort bakterien. Att höja huvudändan av sängen och ge barnet något varmt att dricka brukar lindra besvären.

Så smittar den: Genom luften.

När ska man uppsöka läkare: Om barnet hostar så det kiknar eller kräks.