Barn får mindre tid med sina föräldrar

Stressade föräldrar hinner inte med - störst minskning för ensamstående mammor

RELATIONER

STOCKHOLM

Barnen får allt mindre tid tillsammans med sina föräldrar.

På de senaste tio åren har de minsta barnens tid med mamma minskat med upp till två timmar om dagen, enligt Statistiska centralbyrån.

Föräldrarnas tid med barnen har dock inte minskat utan de umgås i större utsträckning med ett barn i taget.

- Undersökningen är en jämförelse mellan hur det såg ut 2000–2001 jämfört med tio år tidigare och den visar att barn i alla åldrar fått mindre tid med sina föräldrar, konstaterar Lotta Persson på SCB.

Minskningen gäller för alla åldersgrupper, men är störst för ensamstående mammor med barn upp till fem år, som fått två timmar mindre tid med barnet varje dag. Barnens tid med sammanboende mammor har minskat med 1,5 timme per dag.

Att barnens tid med ensamstående mammor minskat mycket kan enligt SCB bero på att papporna tagit över en del av omsorgen.

Ett barn vistas i genomsnitt nio timmar per dag av sin vakna tid tillsammans med sina föräldrar under sina fem första år.

Mer tid på dagis

Att barnen vistas mindre tid med sina föräldrar beror främst på att barnomsorgen successivt byggts ut under 1990-talet.

– Vi vet att barnen vistas mer tid på dagis och fritids. Det är också vanligare att barn har fler aktiviteter på fritiden utan att föräldrarna är med, säger Lotta Persson.

Många föräldrar känner sig stressade och upplever att de ägnar för lite tid åt barnen. Men enligt SCB-undersökningen har föräldrarnas tid med barnen inte minskat under de senaste tio åren.

– Det kan tyckas att det är lite motsägelsefullt när föräldrarnas tid med barnen inte minskat. Det beror främst på att föräldrarna delar på sig och tar med barnen på olika aktiviteter. Föräldrarna umgås i större utsträckning med ett barn i taget och det innebär att den tid som föräldrarna umgås med flera barn samtidigt har minskat, konstaterar Lotta Persson.

SCB-undersökningen visar också att många föräldrar hoppar över en och annan städdag för att ägna tid åt barnen och deras aktiviteter.

Mest med mamma

I rapporten ”Barnens tid med föräldrarna” pekas på att barn tillbringar mer tid ensam med mamma än med pappa. Detta gäller även om båda föräldrarna arbetar heltid. Mest markant är det under barnets första levnadsår. Mammorna tog ut 93 procent av föräldradagarna fram till dess att barnet fyllt ett år medan männen bara tog ut sju procent av dagarna.

Barnen är trots allt ganska nöjd med den tid de tillbringar med föräldrarna. I en undersökning som presenterades häromåret konstaterades att 85 procent av barnen tyckte att de fick lagom mycket tid med föräldrarna medan tio procent av barnen i åldern 10-18 år ville ha mer tid med föräldrarna.

När barnen är hemma med föräldrarna så sysslar föräldrarna vanligtvis mest med hemarbete. Den näst vanligaste aktiviteten för barn och föräldrar i hemmet är måltider och därefter kommer TV-tittande.

Undersökningen har gjorts genom att ett stort antal familjer åren 1990-1991 och 2000-2001 fått föra dagböcker där man med egna ord beskrivit vad man gjort under dagen.

Ove Byström/TT