Påssjuka

RELATIONER

I dag är de flesta barn vaccinerade mot påssjuka, som är en av de mest smittosamma barnsjukdomarna. Sjukdomen brukar börja med att barnet blir hängigt. Sedan kommer febern och en tryckande känsla vid käkarna. Därefter svullnar öronspottkörtlarna, oftast en i taget. Även ensidig påssjuka förekommer. Feber upp till 40 grader är inte ovanligt. Sjukdomen brukar vara i upp till en vecka och kan i värsta fall leda till dövhet och sterilitet.

Behandling: Det går inte att behandla påssjuka. Barn ska vila och vara sängliggande under febern.

Så smittar den: Sjukdomen smittar via luftvägarna genom närkontakt. Man är smittsam redan en vecka före man insjuknar. Perioden mellan att man smittats tills sjukdomen bryter ut är så lång som tre veckor.

När ska man uppsöka läkare: Om barnet i samband med påssjuka har hög feber och yrar, kräks, har svår huvudvärk, stel nacke och inte kan böja hakan ner mot bröstet ska man uppsöka läkare omgående. Det kan vara ett tecken på hjärnhinneinflammation till följd av sjukdomen.