RS-infektion

RELATIONER

Sjukdomen drabbar oftast barn under två år. Inte sällan är barnet yngre än sex månader. Vanligast är viruset under vintern och tidig vår. Många blir så medtagna att de behöver vårdas på sjukhus. Däremot är RS-infektioner sällan livshotande och ger inga men efteråt. Symptomen börjar med nysningar och rinnsnuva. Inom ett par timmar får barnet feber, hosta och andningssvårigheter. Sjukdomen brukar vara över på en vecka, men hostan kan hålla i sig längre.

Behandling: Äldre barn kan behandlas hemma. Se till att barnet får vila, mycket vätska och har huvudändan på sängen höjd. Yngre barn behöver ofta sjukhusvård med syrgas och eventuellt dropp, då andningsproblemen gör det svårt att äta och dricka.

Så smittar den: Från person till person via handkontakt. Det som för äldre barn eller vuxna verkar vara en vanlig okomplicerad förkylning, kan vara RS-virus som gör små barn väldigt sjuka.

När ska man uppsöka läkare: Vid rasslande ljud i bröstkorgen, snabb andning, blekhet eller när barnet blir blått runt munnen och under naglarna. Eller om barnet verkar uttorkat – inte har kissat på länge, har snabb puls och insjukna ögon.