Röda hund

RELATIONER

Idag är röda hund ovanligt eftersom de flesta barn vaccineras. Sjukdomen brukar börja med snuva och svullna körtlar i nacken. Sedan kommer utslagen. Prickarna är små och blekröda eller bruna. På bålen och i ansiktet kan de flyta ihop. Efter två till tre dagar brukar utslagen ha gått över.

Behandling: Ingen alls, utom vila.

Så smittar den: Genom små droppar i luften. Man smittar en vecka innan man blivit sjuk. Efter att barnet smittats tar det tre till fyra veckor innan hon eller han insjuknar. Sjukdomen smittar också från gravida till foster, där den kan ge allvarliga fosterskador.

När ska man uppsöka läkare: Om barnet är mycket medtaget.