Tredagarsfeber

RELATIONER

Tredagarsfeberär en vanlig barnsjukdom som bara förekommer hos barn mellan sex månader och tre år. Den börjar med hög feber utan andra symptom. Ofta är barnet relativt opåverkat. Efter cirka tre dagar går feber plötsligt över. Senare får barnet rödflammiga utslag över hela kroppen som håller i sig under en till tre dagar.

Behandling: Vila, mycket vätska och eventuellt febernedsättande medicin.

Så smittar den: Det är inte helt klarlagt hur sjukdomen smittar. Förmodligen är den ett virus som överförs via luftvägarna. Det tar 10-15 dagar från det att man smittats tills man insjuknar.

När ska man uppsöka läkare: Om febern inte sjunker efter drygt tre dagar. Då kan det handla om en bakterieinfektion.