Vårtor

RELATIONER

Nära var tionde barn i åldern 4-6 år har vårtor. De beror på virus, är ofarliga och försvinner ofta av sig själva. Problemet är att de är smittsamma.

Behandling: De flesta vårtor försvinner av sig själv. Man kan också försöka behandla genom att ha på vårtmedel och täcka med ett plåster. Var noga med att det frätande medlet inte kommer på huden utanför vårtan. Ta bort plåstret efter ett dygn, låt barnet ta ett bad och skrapa eller fila bort så mycket vårtrester som möjligt. Lägg på nytt medel och upprepa behandlingen. Försvinner inte vårtorna och barnet har mycket besvär kan man kontakta läkare för att frysa eller bränna bort. Behandlingen brukar vara obehaglig för barnet och ska bara göras i yttersta nödfall.

Så smittar den: Vid direktkontakt eller genom våta golv i simhallar och duschrum. Vissa har lätt att bli smittade, medan andra är immuna.

När ska man uppsöka läkare: Om vårtorna ger mycket besvär.