Utredaren var hemma med båda barnen

Karl-Petter Thorwaldsson ska få fler pappor ta föräldraledigt

RELATIONER

Under de närmaste 18 månaderna ska ABF-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson ägna sig åt att ta reda på hur man ska få fler pappor att vara föräldralediga. Det uppdraget har han fått av regeringen.

– Vi har en föräldraförsäkring som ger både mammor och pappor chans att vara hemma med 80 procent av lönen. Men fast den har funnits i 30 år är utnyttjandet väldigt ojämlikt. Under 20 procent av dagarna tas ut av papporna.

Du ska ta reda på varför män tar ut så lite av föräldraledigheten – vad tror du själv det beror på?

- För många familjer, framför allt låginkomsttagare, spelar ekonomin stor roll. Men jag tror också att vi lever i ett ojämställt samhälle där pappor förväntas vara på jobbet och mammor hemma.

Du har två egna barn, hur mycket har du själv varit föräldraledig?

- Lite mer än halva tiden med första barnet, tre dagar i veckan med det andra. När första barnet kom 1988 var jag metallarbetare. Då var det så ovanligt att män i industrin var pappalediga att jag blev uppvisad på en presskonferens.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Ett sekretariat.

Irene Beertema