Sov inte med din bebis – ökad risk för spädbarnsdöd

Brittiska föräldrar varnas, men svenska forskare är lugna

RELATIONER

Sov inte i samma säng som din nyfödda bebis – det ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Den uppmaningen går ut till alla blivande och nyblivna föräldar i Storbritannien.

Men i Sverige finns inga sådana varningar, och det är inte heller på väg.

Foto: börje thuresson

Att sova i samma säng som sin bebis ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det framgick i en artikel i den medicinska tidskriften The Lancet i januari. I Storbritannien reagerade regeringen, och från hälsodepartementets sida bestämde man sig för att varna för den ökade risken. Informationsbroschyrer har skickats ut till alla mödravårdsmottagningar i landet.

Inga förändringar i Sverige

I Sverige tänker man dock inte ändra på rekommendationerna för nyblivna föräldrar.

– Vi har sett att sängdelning kan ge en liten ökning av plötslig spädbarnsdöd, men den är mycket liten, säger Göran Wennergen, som är professor i barnmedicin vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

– Men sängdelning ger andra fördelar, som att det är lättare att amma mitt i natten, säger han. Och där anser vi att den fördelen övervägen den eventuella risken.

Rökande mamma bör inte sova med bebis

Däremot bör en mamma som röker inte dela säng med sin bebis – risken för plötslig spädbarnsdöd är då dubbelt så hög.

Risken för att drabbas av plötslig spädbarnsdöd är dock låg. Enligt Göran Wennergren dör ett svenskt spädbarn på fyra tusen födda. Antalet dödsfall har minskat drastiskt sedan de svenska rekommendationerna gick ut till föräldrar för första gången 1992.

Barnet ska sova på rygg

De svenska rekommendationerna går bland annat ut på att låta barnet sova på rygg, se till att det inte är för varmt eller kallt och att barnet kan röra på sig, samt att amma barnet.

Sammantaget har dessa rekommendationer minskat antalet fall av plötslig spädbarnsdöd från ett per 1000 födda 1991 – till dagens ett per 4000 födda.

Karin Klarström