Baby Blues drabbar nästan alla mammor

– men det går oftast över efter ett par veckor

RELATIONER

Lider du av Baby Blues? Du är inte ensam – upp till 80 procent av alla nyförlösta kvinnor drabbas. Men det går oftast över inom ett par veckor.

Foto: andré DE LOISTED

Vad är Baby Blues?

Baby Blues drabbar 50-80 procent av alla nyförlösta kvinnor. Tre till fem dagar efter förlossningen får man humörsvängningar och utmattningssymptom. Ena ögonblicket är man jätteglad. Nästa stund apatisk eller storgråtande. Mitt i fixandet blir man plötsligt dödligt trött och vill bara lägga en kudde över huvudet och sova i hundra år. Tillståndet brukar gå över inom ett par veckor.

Vad är förlossningsdepression?

Förlossningsdepression eller PPD (post partum depression) drabbar 10-15 procent av alla nyblivna mammor och 5-9 procent av papporna. Vanliga symptom är trötthet, aptitlöshet, panikångest, apati, tvångstanktar, självmordstankar och sömnrubbningar och skuldkänslor. Sjukdomen brukar dyka upp en till två månader efter förlossningen och kan vara i några veckor till flera år om man inte får behandling. Ofta kan det räcka med några samtal hos barnsjuksköterska för att depressionen ska gå över. Andra behöver terapi i kombination med antidepressiva tabletter.

Vad beror förlossningsdepression på?

Det brukar bero på en kombination av hormoner, ärftlighet, sociala problem, den egna relationen med partnern, dåligt stöd från omgivningen och samhällsklimat. I en fattig del i Kapstaden var till exempel en tredjedel av mammorna deprimerade jämfört med väldigt få i Japan, där föräldrarollerna är mycket tydliga. Man kan också se att traumatiska förlossningar kan bidra till PPD.

Hur påverkas resten av familjen?

Risken för separation ökar. Depression hos den ena föräldern ökar stressen hos den andra. Risken att pappor ska drabbas av depression ökar i familjer där mamman lider av PPD.

Barn till deprimerade mammor jollrar mindre, tittar bort mer och protesterar oftare. Även högre upp i åldrarna kan man se hur många barn vars föräldrar har haft svår förlossningsdepression har sömn- och matproblem och svårt att lämna sina föräldrar. I skolåldern har de oftare läs- och skrivsvårigheter än andra.

Vad är förlossningspsykos?

Förlossningspsykos är en allvarlig men ovanlig psykisk sjukdom som drabbar 1-2 kvinnor på 1000. Den brukar visa sig redan inom två veckor efter födseln. Symptomen är akut förvirringstillstånd, humörsvängningar, hallucinationer, irrationella tankar och vanföreställningar. Ofta får man bisarr oro för det nyfödda barnet som kan leda till att man skadar sig själv eller sitt barn.

Källor:

Ann Josefsson, överläkare på mödrahälsovården i Linköping

Hwang, Philip & Wideberg, Birgitta. Post Partum Depression – nedstämdhet och depression i samband med barnafödande. Statens folkhälsoinstitut.

Läs också:

Terri Herrera Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM