”Kejsarsnitt görs för ofta”

Kvinnor informeras inte om riskerna, varnar brittiska barnmorskor

RELATIONER

Kejsarsnitt är ett farligt ingrepp. Det sätter barnets och moderns liv i fara.

Nu varnar brittiska barnmorskor för att det görs för många kejsarsnitt i landet, och kräver att metoderna ska granskas.

Förlossningsvården använder för ofta kejsarsnitt, epiduralbedövning och igångsättning.

Det är ingrepp som sätter barnets och moderns liv i fara, varnar barnmorskor vid sin årliga konferens i Cardiff i Storbritannien och begär en nationell översyn av metoderna.

Diskuterar inte riskerna

Barnmorskorna framhöll att riskerna med de tre metoderna sällan diskuteras med gravida kvinnor, ibland inte alls, skriver BBC på sin hemsida. Därför får kvinnorna inte kunskaper för underbyggda val vid sina förlossningar. Med lämplig information skulle de kanske göra ett annat val.

Medicinska expertgrupper måste därför granska bruket av de tre metoderna, begär barnmorskorna.

Farliga instrument

Om metoderna blir mindre vanliga skulle också bruket av vissa i sig riskabla instrument bli mindre vanligt. Barnmorskorna nämner som exempel förlossningstång.

– Detta handlar inte om att sätta yrkesgrupper mot varandra, betonade barnmorskan Claire Wood som lagt fram en motion om ett uttalande om förlossningsmetoderna.

– Det är snarare en historisk möjlighet för barnmorskor att ta initiativet till ett samarbete mellan olika discipliner.

– Vi oroas av att allt för många kvinnor utsätts för ingripanden som igångsättning, epiduralbedövning och kejsarsnitt utan att de till fullo förstår riskerna, sade generalsekreteraren i brittiska barnmorskornas organisation RCM, Karlene Davis.

Rådgivande National Institute för Clinical Excellence uppmanade i april läkarna att inte ta till kejsarsnitt om det inte är av nöden. Kejsarsnitt som inte är medicinskt motiverade utgör 1,5 procent av förlossningarna i Storbritannien och Wales.

Läs också:

TT