Välj rätt produkter till ditt barn

Här är hela listan

RELATIONER

Svenska Naturskyddsföreningen har delat in babyprodukterna i tre kategorier: bra, sämre och sämst. Mer information om produkterna hittar du på SNF:s hemsida.

Bra produkter

Till de bra produkterna räknas de som bara innehåller kända ämnen som klarar Svenska Naturskyddsföreningens miljö- och hälsokrav.

Sämre produkter

De produkter som klassas som sämre innehåller inget ämne som visat sig vara skadligt, men det finns inte tillräckligt med information om alla ingredienser.

Sämst produkter

Sämst produkter enligt SNF är de som innehåller ämnen som kan skada miljön eller hälsan eller har flera okända ingredienser.

Läs också: