Fyraåringars BMI registreras

RELATIONER

Sverige får allt fler tjocka barn - och i förlängningen tjocka vuxna.

För att hejda utvecklingen ska barnavårdscentralerna i Västernorrland nu börja registrera BMI, body mass index, hos alla länets fyraåringar.

Foto: Gunnar Seijbold
Genom att ge råd om kost och motion till föräldrar, hoppas landstinget i Västernorrland hejda fetman hos barn.

Västernorrland är idag ett av de län i Sverige som har störst andel överviktiga vuxna. Efter att ha vägt skolbarn i Härnösand vet man också att allt fler av dessa har problem med övervikt. Nu har landstinget satt som mål att det inte ska bli fler överviktiga barn, rapporterar Tidningen Ångermanland.

Barnavårdscentralerna ska, förutom att mäta och registrera BMI hos barnen, prata om vikten av bra mat och fysisk aktivitet med föräldrarna.

Fotnot: BMI är ett mått där kroppens vikt sätts i proportion till dess längd.

TT / aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM