S-kvinnor kräver fem pappamånader

Ökar trycket på regeringen att utöka kvoteringen i föräldra-försäkringen

RELATIONER

STOCKHOLM

S-kvinnorna, socialdemokratiska kvinnoförbundet, kräver att regeringen ökar kvoteringen av föräldraledigheten. Fem månader ska öronmärkas för papporna.

– Nu är en majoritet för vår linje, säger Nalin Pekgul som är ordförande för s-kvinnorna.

Trycket på regeringen ökar. Sedan tidigare driver flera tunga socialdemokratiska organisationer – LO, SSU, studentförbundet och Broderskapsrörelsen – frågan om att viga fler månader till papporna i föräldraförsäkringen. Nu kräver även s-kvinnorna att lagen ändras. Två öronmärkta pappamånader ska bli fem, enligt förslaget.

– Nu är alla organisationer överens. Det finns inga tveksamheter, säger Nalin Pekgul, ordförande för s-kvinnorna.

   Fem månader ska öronmärkas för pappan, fem för mamman och de återstående tre ska familjen få fördela efter eget val.

I april sade en majoritet på socialdemokraternas partikongress nej till ökad kvotering i föräldraförsäkringen. I stället ska en arbetsgrupp inför nästa kongress 2005 utreda hur papporna ska förmås att ta ut mer av ledigheten.

   Barn- och familjeminister Berit Andnor säger att hon inte har uteslutit ökad kvotering, men påpekar att det finns omständigheter som talar emot det.

Till exempel fryser en del av tiden inne, eftersom papporna inte tar ut de dagar de har rätt till. Ett annat problem är att alla föräldrar inte lever i en kärnfamilj som består av mamma, pappa, barn.

   - Det är viktigt att vi har system som är könsneutrala och flexibla, säger hon till Svenska Dagbladet.

Nalin Pekgul är glad att Andnor börjat öppna sig för en förändring.

Att det är en brännhet potatis råder inga tvivel om. Kritikerna menar att staten inte ska lägga sig i folks privatliv.

– Det finns så många djupa, konservativa värderingar kvar i samhället. Familjerna ska få bestämma precis allt själva, bara de tar konsekvenserna av sitt handlande. Vad vi säger är att staten inte ska betala för ett system som gör att barn inte känner sig lika trygga med båda sina föräldrar. Många barn är rädda att inte klara sig om något skulle hända med mamma. Pappa kommer inte kunna ta hand om oss, tror de, säger Nalin Pekgul.

Hanna Blanksvärd, TT