Därför ska du teckna barnförsäkring

Experternas bästa råd

RELATIONER

För 20 år sedan var det inte särskilt vanligt med barnförsäkringar. Idag tecknar de flesta någon form av försäkring för sitt barn. Men är de verkligen nödvändiga? Och vad ska man tänka på när man försäkrar sitt barn? Föräldrasajten reder ut begreppen.

För 20 år sedan var det inte en självklarhet att teckna en barnförsäkring för sin nyfödda baby. Idag börjar telefonen ringa så fort ni har kommit hem från BB. Representanter från de olika försäkringsbolagen undrar vad ni har tänkt er för barnförsäkring. Hallå, vänta! Räcker det inte med hemförsäkring, allmän socialförsäkring (som alla medborgare har) och att barn i skolan och förskola är försäkrat genom kommunerna? Hur många försäkringar måste ett barn ha egentligen?

- Vår uppgift är inte att hårdlansera olika försäkringar, säger Camilla Bratt på Konsumenternas försäkringsbyrå, men barnförsäkringar har så stora fördelar att vi rekommenderar småbarnsföräldrar att teckna en försäkring som täcker både sjukdom och olycksfall. Samhällets skydd är otillräckligt.

Camilla Bratt ger flera exempel. Den försäkring som alla förskole- och skolbarn automatiskt får täcker bara olyckshändelser, men ger ingen ersättning vid handikapp till följd av olyckshändelse eller sjukdom. Och den allmänna sjukförsäkringen ger visserligen ett grundskydd mot sjukdomar och olyckor, men ersättningen är låg. Barn som invalidiseras och aldrig kommer ut i arbetslivet att få leva på omkring 90 000 kronor per år före skatt. Har barnet däremot en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan han eller hon få ut ett större engångsbelopp – hur mycket beroende vilket försäkringsbelopp man valt att teckna försäkringen på.

En annat skäl att vara försäkrad är vårdkostnadsersättningen. När ditt barn på grund av skada eller sjukdom behöver extra tillsyn kan det vara aktuellt att gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt. De pengar du får från Försäkringskassan (98 250 kronor per år för vård av anhörig på heltid) räcker inte långt. Är ditt barnet försäkrat går det att få extra vårdkostnadsersättning från försäkringsbolaget.

Försäkring ingen mänsklig rättighet

Problemet är att bara 75 procent av ansökningarna beviljas utan några förbehåll. Sju procent av alla barn får avslag. Adoptivbarn, barn som har låg födelsevikt eller är för tidigt födda är bara exempel på några som brukar få nej från bolagen.

- Både privatpersoner och organisationer hör av sig till oss och tycker att det är orättvist att deras barn inte får en barnförsäkringar, säger Camilla Bratt. Tyvärr är det inte någon mänsklig rättighet att bli försäkrad. Men försäkringsbolag är vinstdrivande företag som säljer en produkt för att tjäna pengar. Jag skulle önska att bolagen tog sig tid att räkna på riskerna ordentligt och erbjöd en försäkring till förhöjd premie, istället för att avfärda med en gång. De tjänar kanske inte på det ekonomiskt, men det ger dem mycket goodwill.

En allt vanligare kritik är också att bolagens vanor att begära in journaler har påverkat BVC-personalens journalföring. Många undviker att skriva om sina reflektioner kring ett barn för att inte ställa till problem för familjerna.

- Det är ett problem som är svårt att lösa, säger Camilla Bratt. En lösning som har framförts är att försäkringsbolagen bara skulle få begära journaler som läkare har skrivit. Det gör att föräldrar kan diskutera funderingar kring sitt barn med barnsjuksköterskor och annan vårdpersonal utan att behöva oroa sig för att det ska påverka deras möjligheter att få försäkra barnet. Det kan ju aldrig gynna någon att föräldrar går och oroar sig i onödan för sina barn utan att våga fråga.

Det här ska du tänka på när du försäkrar ditt barn

- experternas bästa råd:

3 skäl att teckna en individuell barnförsäkring

5 minus med individuella barnförsäkringar

Terri Herrera Eriksson