Tidig dagisstart ger bra liv

Professor: Dagisbarn ofta högutbildade och optimistiska som vuxna

RELATIONER

Barn som börjat på dagis före ett års ålder har överlag klarat sig bäst genom åren - medan de barn som aldrig gått på dagis klarat sig sämre.

”För de allra flesta barn är det bra att börja i barnomsorgen tidigt”, anser professor emeritus Bengt-Erik Andersson.

Att behålla en hög kvalitet i barnomsorgen är den viktigaste satsningen som en kommun kan göra, anser professor emeritus Bengt-Erik Andersson vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Många exempel styrker tesen

Den slutsatsen drar han efter att ha följt en grupp barn från deras första levnadsår till 25 års ålder.

”För de allra flesta barn är det bra att börja i barnomsorgen tidigt”, skriver Andersson som ger många exempel ur undersökningen som styrker tesen. Bland annat har de 25-åringar som börjat i barnomsorgen tidigt i stor utsträckning läst vidare vid universitet och högskolor, och de har även en betydligt mera optimistisk syn på sin framtid än andra.

KOntaktades per brev

Fyra olika barngrupper har följts, och bedömningar har gjorts när de var 8, 13 och 16 år. Sedan har de åter blivit kontaktade per brev när de var 25 år, och 93 procent har svarat på enkäten. Enligt Bengt-Erik Andersson gör det svaren ”synnerligen tillförlitliga”.

Överlag visar studien att de som startat på dagis före ett års ålder har klarat sig bäst genom åren, medan barn som aldrig gått på dagis klarat sig sämst. Det framgår dock inte av artikeln i DN hur många barn som ingått i undersökningen.

TT