Födde barn - åt sin bror

Biologiska mamman får inte adoptera

Foto: GETTY
SURROGATMAMMA Ett befruktat ägg förs in i livmodern vid en operation. Bilden är tagen vid en annan insemination.
RELATIONER

Den 31-åriga kvinnan kunde inte få egna barn och lät därför plantera sina befruktade ägg i sin makes systers livmoder.

För snart tre år sedan födde systern sin brors dotter.

Nu ska Högsta domstolen avgöra vem som är mamman.

Inseminationen genomfördes på en klinik i Finland och omedelbart efter födseln tog det biologiska föräldraparet hand om barnet.

Eftersom svensk lag säger att den som föder barnet är barnets mor måste den biologiska modern adoptera barnet. Adoptionen drog ut på tiden och paret hann separera.

Ångrade sig

Tingsrätten godkände adoptionen, men då hade mannen, 41, ångrat sig och överklagade till hovrätten.

Hovrätten gav mannen rätt eftersom paret inte formellt hade skilt sig och makar inte får adoptera annat än gemensamt.

-Det är bland annat den här typen av problematik man befarade när man förbjöd surrogatmoderskap i Sverige, säger Charles Hanson, docent i reproduktionsgenetik vid Göteborgs universitet.

Högsta domstolen (HD) har beviljat prövningstillstånd och ska nu ta ställning till det principiellt viktiga beslutet: vem som är barnets mamma, och om båda föräldrarna måste säga ja till adoption när det gäller en biologisk mor.

Kan bli utan mamma

Eftersom tingsrättens beslut ännu inte rivits upp räknas kvinnan fortfarande som adoptivmor och vårdnadshavare till barnet.

-Det här är ett unikt fall i Sverige. Om HD upphäver beslutet kan det här barnet bli utan mor, säger kvinnans ombud.

Säger HD nej till att låta kvinnan adoptera flickan kommer faders syster, 38, enligt lagen att räknas som mor. Trots att hon lämnat sitt samtycke till adoption.

-Det som behövs är ett undantag i befintlig lag som säger att om barn kommer till på det här sättet så måste det finnas en möjlighet att fastställa föräldraskap för det barnet, säger ombudet.

Aftonbladet har förgäves sökt mannen. Kvinnan vill inte kommentera.

Gifta måste adoptera ihop

Förbjudet i Sverige

Malin Axelsson