- Ultraljud kan skada fostret

Svenska forskare manar till försiktighet

RELATIONER

Undersökningar med ultraljud under graviditeten kan skada fostret.

Svenska forskare uppmanar därför till försiktighet, trots att ännu en studie inte hittar något samband mellan ultraljud och nedsatt intelligens.

Foto: Mikael Wallerstedt

– Ännu går det vare sig att bekräfta eller utesluta att ultraljud under graviditeten kan påverka den intellektuella förmågan, säger forskaren Helle Kieler vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet (KI), till Upsala Nya Tidning.

I dag undersöks nästan alla blivande barn i Sverige med hjälp av ultraljud före 19:e graviditetsveckan. Undersökningen visar bland annat hur många barn som finns i livmodern, den fastställer hur långt gången graviditeten är och den kan hitta vissa svåra fosterskador.

Störd utveckling

Ingen vetenskaplig studie hittills har kunnat visa att ultraljud skulle vara skadligt för fostret, men alla forskare är ändå inte hundraprocentigt övertygade om metodens säkerhet. Ultraljudsvågor har förmågan att skada vävnad genom att exempelvis hetta upp den. Och några djurstudier har kopplat ultraljud till störd intellektuell utveckling senare i livet, påpekar en forskargrupp från Uppsala universitet och Karolinska institutet (KI) som presenterar en ny studie i senaste numret av medicintidskriften Epidemiology.

Helle Kieler är en av forskarna bakom studien, som har studerat sambandet mellan ultraljud och intelligens hos 180000 pojkar födda på svenska sjukhus mellan 1973 och 1978. På 1970-talet var ultraljudsundersökningar inte lika vanliga som i dag, så forskarna kunde enkelt dela upp pojkarna i två grupper. Sedan kontrollerade de resultaten på de intelligenstest som pojkarna gjorde i samband med mönstringen och fann en liten skillnad i prestation till de ultraljudsundersökta pojkarnas nackdel.

Medicinska skäl

Skillnaden var dock väldigt liten, och när forskarna undersökte flera tusen brödrapar där ena pojken hade undersökts och den andra inte hittade de ingen skillnad i intelligens över huvud taget.

Icke desto mindre anser forskarna att försiktighetsprincipen bör råda för ultraljudsundersökningar.

– Efter en första ultraljudsundersökning för att datera graviditeten och fånga upp eventuella missbildningar bör enligt min mening ytterligare undersökningar göras bara om det finns klara medicinska skäl till det, säger Helle Kieler till UNT.

I dag kan blivande mammor relativt enkelt få extra ultraljudsundersökningar utförda om de så önskar, bland annat vid privata kliniker som erbjuder ultraljud för att kontrollera vilket kön barnet har.

TT