Färre förlossningsskador med extra ultraljud

Små foster följs upp: ”Vi letar aktivt efter vilka vi ska kejsarsnitta”

RELATIONER

En extra undersökning med ultraljud sent i graviditeten minskar risken för allvarliga förlossningsskador.

Genom att noggrant övervaka de tillväxthämmade barnen blir risken fyra gånger lägre att barnen skadas allvarligt eller dör i samband med förlossning.

Slutsatsen dras av forskare i Malmö efter en studie på nästan 27000 gravida kvinnor under åren 1990–1998.

I dag erbjuds alla kvinnor i Sverige en ultraljudsundersökning i graviditetens 18:e vecka. I Malmö och Lund görs ytterligare en undersökning i vecka 32.

Följs upp

Då ringas de kvinnor in som bär på ovanligt små barn. Läkarna tar reda på om barnen är små på grund av sina arvsanlag eller om det beror på att de inte fått tillräcklig näring. Den sistnämnda gruppen följs sedan mycket noggrant.

– Där letar vi aktivt efter vilka vi ska kejsarsnitta och vi överväger noga när de ska förlösas, säger Pelle Lindqvist, överläkare och docent vid Universitetssjukhuset Mas, till TT.

Dödsfall vanligare

Studien presenteras i det senaste numret av Ultrasound in Obstretics and Gynecology. Där jämförs de 681 tillväxthämmade barn som hittades med hjälp av det sena ultraljudet med 573 barn som visade sig vara tillväxthämmade utan att läkarna kände till det före förlossningen. Allvarliga skador eller dödsfall var alltså mycket vanligare i den senare gruppen, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Det kan finnas många anledningar till att inte alla tillväxthämmade barn hittas trots erbjudandet om en extra ultraljudsundersökning.

Mammor avböjt

I vissa fall handlar det om att mammorna avböjt sådan undersökning, i andra fall har barnen visserligen varit småväxta, men inte så små att de följts extra noga. En tredje grupp som är svår att ringa in är de barn som växer bra under en stor del av graviditeten men slutar att växa på slutet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM