"Vänta inte med barn"

Läkarlarm: Risken för skador ökar om kvinnan är över 30

RELATIONER

Svenska kvinnor blir mammor allt senare.

Genomsnittsåldern har stigit till 29 år.

Nu varnar läkare: Både mamman och barnet riskerar svåra skador om kvinnan är över 30 år.

-Skador, missfall och dödfödslar ökar successivt från 30, säger medicine doktor Bo Jacobsson, Sahlgrenska akademisjukhuset.

Han anser att kvinnor vet för lite om riskerna med att föda barn sent.

-De flesta nås av informationen först på mödravården, när de redan väntar barn.

Okunskapen kan få allvarliga konsekvenser.

Missfall, kromosomavvikelser hos fostret och att barnet föds för tidigt är vanligare när mamman är äldre.

Barnet kan dö

Den gravida kvinnan riskerar att drabbas av högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes-som också kan ge allvarliga skador på fostret.

I värsta fall kan mammans sjukdomar leda till att barnet i magen dör.

Om kvinnan är över 35 år ökar faran för att barnet dör före eller i nära anslutning till förlossningen.

-Det finns ett samband även om risken är liten, säger Bo Jacobsson.

1974 kom första barnet vid 24 års ålder. Idag är förstföderskan i snitt 29 år gammal.

Undersökningar visar att kvinnorna prioriterar fast jobb, resor, bostad och stabilt förhållande innan de börjar tänka på att bilda familj.

-Det finns en otrolig press på unga kvinnor i dag att hinna med både karriär och stort socialt liv. Samhället signalerar att barn är något man kan vänta med, säger Gunvor Ekman Ordeberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.

Kejsarsnitt farligare

Många av de äldre mammorna föder med kejsarsnitt. Det är farligare både för mamman och barnet än en vaginal förlossning. Dessutom innebär högre ålder en ökad fara i sig.

-Riskerna med kejsarsnitt ökar med åldern. Blodproppsrisken är till exempel större, säger Bo Jacobsson.

Men trots de ökade riskerna har antalet dödfödslar minskat de senaste 25 åren och färre barn föds med svåra missbildningar.

Får extra undersökning

De äldre gravida erbjuds extra undersökningar som fostervattenprov och ultraljud för att eventuella problem ska upptäckas.

-Vi har goda siffror i Sverige tack vare att mödravården är så noggrann, säger Gunvor Ekman Ordeberg.

Hon har många äldre förstföderskor bland sina patienter.

-De har en otrolig riskmedvetenhet. De är generellt sett mer oroliga att något ska hända med dem eller barnet. Däremot har de ofta en trygg social och ekonomisk situation, vilket bådar gott inför framtiden för barnet.

Så gamla är kvinnorna när de får sitt första barn i din kommun

Emmy Sundqvist