”Pappadagar” blir en månad

Nytt s-förslag: längre ledighet vid förlossningen

RELATIONER

Papporna får mer ledigt med sina nyfödda bebisar.

De tio dagarna förlängs till en månad.

– Mammorna behöver avlastning efter förlossningen, säger utredaren Karl-Petter Thorwaldsson (s).

Foto: JERKER IVARSSON
fick bara tio dagar Claes Tjäder har redan börjat jobba igen efter dottern Veras födelse. Med det nya förslaget skulle han ha kunnat vara ledig några veckor till och fått umgås med lilla Vera och hennes mamma Sofie.

Aftonbladet kan i dag avslöja ännu en nyhet ur den pågående utredningen om föräldraförsäkringen.

– Jag kommer att föreslå att de tio pappadagarna efter förlossningen utökas till en månad, säger Karl-Petter Thorwaldsson, regeringens utredare som ska lämna sina förslag i september.

Dagens tio dagar får tas ut under två arbetsveckor under de första 60 dagarna efter förlossningen. De nya dagarna ska utformas annorlunda.

– De ska kunna tas ut under de första 90 dagarna efter förlossningen. Många kan ha svårt att stanna hemma en hel månad.

Svårt efter kejsarsnitt

Karl-Petter Thorwaldsson anför fyra skäl till varför föräldraförsäkringen ska ut­ökas:

Mammorna åker hem tidigare efter förlossningen i dag. En förstagångsmamma lämnar sjukhuset efter ett och ett halvt dygn, en flerbarnsmamma redan efter sex timmar.

Fler mammor föder med kejsarsnitt och får därför inte göra tunga lyft efter förlossningen.

De tio dagarna är den populäraste delen av föräldraledigheten. 90 procent av papporna tar ut sina dagar.

Mamma, pappa och barn kan snabbt knyta an till varandra.

– Den största poängen med förslaget är att den nyfödda tidigt får tillgång till både mamma och pappa, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Båda kan vara hemma

Pappadagarna efter förlossningen kan inte skrivas över på mamman. Och de är de enda föräldradagar där det är tillåtet för både mamma och pappa att stanna hemma med barnet samtidigt. Dagarna ska dock inte förväxlas med den vanliga pappaledigheten, som kan tas ut när som helst till dess barnet är åtta år.

Exakt hur de nya pappadagarna ska finansieras är ännu oklart.

– Men jag räknar med att jag ska kunna lösa det inom den ram som finns.

Ny månad för gravida

Det nya förslaget innebär att föräldraförsäkringen ut­ökas ytterligare, till 14 månader. Thorwaldsson har tidigare bland annat föreslagit en gravidmånad, valfri att ta ut för alla havande kvinnor under graviditetens sista tre månader.

Utredningen, som ska presenteras den 2 september, har som ett av sina mål att få papporna att ta större del i sina barns uppväxt.

Anette Holmqvist