33 barn - på 1 fritidsfröken

Ny larmrapport: Det är mycket förvaring i dag

Foto: Andreas Bardell
Svårt att hinna med, tycker Susanna Thollin på Ekebyskolans fritids i Vallentuna.
RELATIONER

Fritidshemmen svämmar över av barn.

I dag ska en fritidsfröken ta hand om 18 ungar – ensam.

I den värsta kommunen går det 33 barn per anställd.

Aftonbladets granskning av de siffror som Skolverket presenterar i dag visar att situationen på landets fritidshem är fortsatt alarmerande.

– Det är mycket förvaring i dag. Fritids är ett besparingsobjekt för kommunerna. Det är en av de verksamheter där man sparat allra hårdast , säger Ulla Nordenstam, undervisningsråd på Skolverket.

Åtta av tio barn mellan sex och nio år går på fritids.

– Fritids ska enligt skollagen ge barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Det är frågan om personalen har möjlighet till det med så stora barngrupper, säger Nordenstam.

Siffrorna från Skolverket visar:

Att det i snitt gick 18,2 fritidsbarn per anställd hösten 2004. Det är tio barn fler per anställd än 1990.

Värst i förorterna

Allra värst är situationen i storstädernas förortskommuner, där 25–30 barn per fröken är vanligt. Bäst är det i glesbygden.

Det stora undantaget är dock Lapplandskommunen Arjeplog. Där går det 33,1 barn per fritidsfröken. På andra plats på ”värstalistan” kommer Vallentuna med 32,9 barn. Bäst är Ragunda med 7,8 barn.

– Om vi vore fler skulle vi kunna ta vara på de enskilda barnens intressen. Och det skulle betyda säkrare, tryggare och mer meningsfulla fritids, säger Susanna Thollin, förskolelärare på Ekebyskolans fritids i Vallentuna.

Men det är inte bara för lite personal som är problemet på fritidshemmen. Barnen blir fler och grupperna växer.

31 barn per avdelning

Den främsta förklaringen till de senaste årens explosionsartade ökning är att sexåringarna nu går i förskoleklass och på fritids i stället för på förskola.

I dag går det i genomsnitt 31 barn per fritidsavdelning. En dramatisk ökning sedan början av 1990-talet då genomsnittet var 18 barn per avdelning.

Allra värst är Salem där det går 59 barn per avdelning. Bäst är Överkalix med 12 barn.

Ulla Nordenstam tror att den enda lösningen på fritids problem är ökade resurser. Både i fråga om pengar och mer tid för personalen.

De 15 värsta kommunerna

De 15 bästa kommunerna

Anette Holmqvist, Joakim Andersson