Öppna förskolor läggs ner

På bara ett år har drygt 100 öppna förskolor bommat igen

RELATIONER

De öppna förskolorna blir allt färre. På ett år har drygt 100 öppna förskolor lagts ner.

– Det kan vara en besparing som blir en kostnad längre fram, säger Ulla Nordenstam vid Skolverket.

Den öppna förskolan är en frivillig mötesplats för småbarnsfamiljer där föräldern eller föräldrarna är hemma. Ofta kan familjerna komma och gå som de vill.

Hösten 2004 fanns 447 öppna förskolor i landet. Ett år tidigare var de 551 till antalet, visar statistik från Skolverket.

Nedgången har varit mångårig – sedan början av 1990-talet har nästan tre fjärdedelar av de öppna förskolorna bommat igen.

– Kommunerna kanske inte riktigt inser vad de öppna förskolorna fyller för behov, säger Ulla Nordenstam, undervisningsråd vid Skolverket.

Den ”vanliga” förskolan – dagis – har byggts ut kraftigt under senare år, vilket delvis förklarar varför så många öppna förskolor försvunnit. Färre föräldrar efterfrågar helt enkelt den öppna förskolan. Men det finns också kommuner som lagt ned öppna förskolor för att spara pengar.

Ingen lyx

– Den besparing som görs genom att lägga ned öppna förskolan är förhållandevis liten. Om man i stället fångar upp familjer som annars kanske kan få problem längre fram kan man göra en större besparing, säger Ulla Nordenstam.

Hon syftar på att den öppna förskolan har en förebyggande och stödjande roll. Den kan till exempel ha särskilda grupper för väldigt unga föräldrar eller invandrade föräldrar som saknar ett socialt umgänge.

– Den öppna förskolan ska absolut inte betraktas som en lyx. Den ger mycket för förhållandevis lite pengar, anser Ulla Nordenstam.

Grupperna större

Skolverket ska under året närmare undersöka varför så många öppna förskolor läggs ned.

En annan lågt prioriterad verksamhet i kommunerna är fritidshemmen. Skolverket påpekar än en gång att barngrupperna fortsätter att växa. Hösten 2004 fanns i genomsnitt 31 barn per grupp, ett barn mer än föregående år. I början av 1990-talet hade genomsnittsgruppen 18 barn.

Men gruppstorlekarna varierar mycket mellan kommunerna. Störst är den i Salem, söder om Stockholm, med 59 barn per grupp. I Överkalix i Norrbotten är motsvarande siffra 13 barn.

Anna Lena Wallström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM