Mamma är bäst - även på jobbet

Forskare: Småbarnsmödrar arbetar effektivast

RELATIONER

Grattis, småbarnsmammor!

Ni är bäst på jobbet, visar en ny undersökning.

Lojala, snabba, tar kort lunch - och ni är fantastiska organisatörer.

- Vi hoppas att fler arbetsgivare uppskattar det, småbarnsmammor behövs i arbetslivet, säger Johanna Lammi-Taskula.

"Ansvarsfulla"

Hennes forskning i Finland visar att små barn hemma gör mammorna extremt effektiva på jobbet.

- De lär sig nyttiga kunskaper i familjelivet som de kan använda på arbetsplatsen. Småbarnsmammorna är mycket ansvarsfulla och måste vara effektiva, för att de inte har tid att arbeta övertid, säger Johanna Lammi-Taskula.

"Arbetar intensivt"

Mammorna tar ansvar för att få allt att gå ihop.

- När daghemmet stänger dörren vill de snabbt hem med sina barn. Därför måste de använda varje timme på jobbet, de kan inte ta långa lunchpauser eller kafferaster och prata med kolleger. Mammorna arbetar intensivt, säger Johanna Lammi-Taskula.

Eva Stål, pressansvarig på Ikea, håller med forskaren.

- Vi uppskattar våra mammor med barn! Jag tror att många kvinnor tänker till och försöker anpassa sitt arbetsliv efter sitt privata liv. I dagens samhälle går det relativt bra när pappor också är med, man kan dela på barnbiten.

Småbarnsmammorna organiserar också arbetet så att det ska fungera även om de tvingas vara hemma med sjuka barn. Och går de ner på deltid på jobbet arbetar de ändå nästan lika mycket.

Ylva Thörn: Jättekul!

- Ofta är det så att även om man minskar sin arbetstid och lönen blir mindre, så måste man jobba nästan lika mycket som förut, säger Johanna Lammi-Taskula.

Ylva Thörn, ordförande i Kommunal, blir glad över rapporten.

- Jättekul! Den här forskningen måste generera kunskap hos arbetsgivarna. Att få bort rädslan många har att anställa unga kvinnor.

Undersökningen är gjord vid ett statligt finskt forskningsinstitut för social- och hälsovård, Stakes, och bygger på enkäter med sammanlagt 1413 män och 3295 kvinnor. Alla medverkande hade barn yngre än tre år när undersökningen gjordes.

Lena Olsson