Ditt jobb avgör könet på din baby

Nya rön: Föräldrar med manliga yrken får oftare söner

RELATIONER

Är du sjuksköterska, och drömmer om en son?

Då kanske du ska fundera på att byta jobb.

Enligt en brittisk undersökning får personer med ”manliga” yrken oftare söner.

Foto: Börje Thuresson
Militär? Den brittiska undersökningen klassar vissa yrken som mer ”manliga” än andra.

Föräldrar med yrken av vårdande karaktär - som förskollärare eller sjuksköterska - har större chans att få döttrar, enligt undersökningen.

Motsatsen, det vill säga yrken som stereotypt klassas som ”manliga”, ökar sannolikheten för söner.

”Svårt att tro”

Brittiska Sunday Times skriver om undersökningen, som har gjorts vid London School of Economics, och baseras på intervjuer med 3 000 personer.

– Jag har svårt att tro att yrket i sig skulle kunna påverka barnets kön, säger Ulf Lundberg, professor i biologisk psykologi vid Stockholms universitet.

– Ligger det något i det här så beror det på någon bakomliggande faktor som påverkar både jobbet och könet på barnet.

Slumpen avgör inte

Sett till hela befolkningen föds det 105 pojkar på 100 flickor. Enligt den brittiska undersökningen går det 140 pojkar på 100 flickor när föräldrarna är ingenjörer. Motsvarande siffra för sjuksköterskor är 135 döttrar på 100 söner.

Satoshi Kanazawa, som lett den brittiska studien, säger att en fysiker och en matematiker har allra störst sannolikhet att få en son, medan kombinationen terapeut - värdinna troligtvis skulle leda till en dotter.

Enligt Ulf Lundberg är det inte slumpen som avgör vilket kön ens barn har. Vissa människor får lättare pojkar, medan andra lättare får flickor.

Kan bero på testosteron

– Biologiska faktorer kan påverka både intressen, val av jobb och barnets kön, säger han.

John Manning, specialist inom utvecklingspsykologi vid University of Central Lancashire, säger till Sunday Times att resultaten i undersökningen kan bero på halten av testosteron i livmodern.

– Hög testosteronhalt leder till ett visst överskott av söner, men vi vet inte varför.

Exempel på ”kvinnliga” yrken

Exempel på ”manliga” yrken”

Mia Carron