Är ni överens om föräldraledigheten?

RELATIONER

Män tar ut en liten procent av all föräldraledighet. Somliga menar att det beror på att de inte får ta mer för barnets mamma.

Hur är det hos hemma er?