Sex av tio mammor har dåligt samvete

RELATIONER

60 procent av alla mammor har dåligt samvete för sina barn när de är på jobbet.

–?Kvinnor känner ofta skuld. De lever under en enorm relationspress, säger Ylva Elvin-Nowak, doktor i psykologi.

Sex av tio mammor tycker också att barnen kommer i kläm, för att föräldrarna har för lite tid för dem. Det visar Aftonbladets enkät.

–?Mammor har en förstahandsrelation till barnet. De ska vara tillgängliga för sina barn och anpassa sig efter barnen. De ska ha koll på allt. Pappor behöver inte det, säger psykologen och författaren Ylva Elvin-Nowak.

”Män känner sig bättre”

Hon har gjort djupintervjuer med mammor om mammarollen i boken ”I sällskap med skulden”.

–?Män och kvinnor känner sig olika i förhållande till föräldraskapet. Män känner sig bättre som föräldrar än vad kvinnor gör, säger Ylva Elvin-Nowak.

Det beror på att man jämför sig med sina egna föräldrar.

–?Dagens pappor är oerhört tillgängliga för sina barn, jämfört med papporna på 60-talet. Medan mammorna anser att deras mödrar var mer tillgängliga för sina barn, eftersom många var hemmafruar på 60-talet.

Det krävs mycket mer för att vara en bra mamma.

–?Pappor och mammor värderas utifrån olika skalor. En bra mamma sätter alltid barnet först. Hon ska jobba deltid. Hon ska tycka om att yrkesarbeta. Men hon ska vara pigg och glad när hon kommer hem – så att hon orkar ge mer till barnen.

Känner du igen dig?

Se mamma Jessicas kamp mot klockan på morgonen.

Så mycket arbetar småbarnsmammor

Mary Mårtensson