Betyg redan från sjuan

Elevernas resultat för dåliga

RELATIONER

De obehöriga lärarna måste bli färre, kursplanerna tydligare och betyg sättas redan i årskurs 7.

Det krävs för att fler elever ska nå målen i skolan, konstaterar Skolverket i en ny lägesrapport.

Skolverket vill att det ska bli obligatoriskt med skriftlig information till elever och föräldrar i årskurs 5 och att de nationella proven i den årskursen ska bli obligatoriska.

Verket pekar på att betygen i den svenska skolan sätts senare än i många andra länder som uppvisar bättre resultat. Betygen bör därför införas i årskurs 7 och inte som i dag sättas först i årskurs 8.

I rapporten konstaterar Skolverket också att spridningen i resultatet mellan de svenska grundskolorna har ökat. Skillnaderna är särskilt stora i skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. De skolorna har även flest lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen och den högsta omsättningen av lärare.

För att komma tillrätta med det problemet föreslår Skolverket att skollagens krav på lärares utbildning skärps så att kravet på ämneskunskaper framgår tydligare. Lärare utan föreskriven utbildning bör bara få användas i undantagsfall.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM