Skolverket kräver betyg från sjuan

– och nationella prov redan i femte klass

RELATIONER

Betyg redan i sjunde klass.

Nationella prov med start i femman.

Det kräver Skolverket i en rapport till regeringen.

Foto: bo schreiber
Betyg i sjunde klass och skriftliga omdömen redan i femte. Det vill Skolverket ha.

Skolverket lämnar varje år en bedömning av tillståndet i de svenska skolorna till regeringen. I årets rapport ger verket förslag för att fler elever ska nå målen i skolan.

”Betygsätts för sent”

Skolverket vill bland annat se tydligare och tidigare kunskapsbedömning. Med det menar man betyg, skriftlig information till föräldrar och nationella prov.

Svenska elever får nu betyg från och med åttonde klass, vilket Skolverket menar är sent i jämförelse med andra länder med bättre kunskapsresultat.

Då betygen ofta är den första samlade informationen om hur det går för en elev i skolan vill verket att betyg införs redan i sjunde klass.

– Att betyg sätts först i åskurs 8 innebär att eleverna alltför sent vänjer sig vid att bli betygsatta, skriver verket i ett pressmeddelande.

Färre obehöriga lärare

För att elever och föräldrar redan på ett tidigare stadium ska få en tydlig bild av hur det går i skolan vill verket även införa obligatorisk skriftlig information och nationella prov från årskurs 5.

Men det är inte bara information och betyg som ska till för att fler ska nå målen – det krävs även en högre andel utbildade lärare.

Skillnaderna mellan olika skolor har ökat. Skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund har sämre studieresultat. Dessa skolor har även en högre andel obehöriga lärare, samt en större personalomsättning.

– Det tycker jag är en av de dystraste sakerna i vår lägesbedömning. Just de skolor som skulle behöva den professionella läraren bäst har den största bristen på lärarnas kompetens, säger Skolverkets chef Per Thullberg till Ekot.

För att komma till rätta med detta vill Skolverket skärpa skollagen till att ”lärare utan föreskriven utbildning bör bara få användas i undantagsfall”.

Anders Thoresson