Forskare: Vården måste bli bättre

RELATIONER

- Stroke ses som en ålderssjukdom. Men

eftersom antalet unga strokepatienter ökar kräver det att vården förändras.

Det säger folkhälsoforskaren Jennie Medin. I januari lägger hon fram sin doktorsavhandling om strokepatienter mellan 30 och 65 år.

- Mycket talar för att det här med arbete, barn och att leva i ett ungt äktenskap inte ingår i vårdens bild av en strokepatient, säger Jennie Medin.

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade hjälper inte alltid.

- Lagen är luddigt skriven. I storstäderna är det oftast lättare för unga att få förståelse för sin situation. I små städer och på landsbygden kan okunskapen vara stor, säger Daniela Bjarne, kanslichef på Stroke-riksförbundet.

Katarina Sternudd